بهترین های چهل سال سینمای کودک و نوجوان

۳۰نماجوان- از بین دویست فیلم برتر سینمای کودک ونوجوان بهترین ها انتخاب می شوند. در نظرخواهی گسترده چهل سال سینمای کودک و نوجوان پس از انقلاب، ۲۰۰ فیلم شرکت داده …

ادامه مطلب

اصفهان،آماده استقبال ازمهمانان جشنواره فیلم کودک ونوجوان

۳۰نماجوان-اهمیت جشنواره کودک: این کودکان و نوجوانان هستند که آینده سینمای ما را می سازند قدرت الله ایزدی که بازی در فیلم های «اتل متل توتوله» و «بازگشت لوک خوش …

ادامه مطلب