آثار بخش «خیابانی»تئاتر کودک معرفی شدند

۳۰نماجوان-معرفی نمایش‌های راه یافته به بخش خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هیئت انتخاب بخش تئاتر خیابانی ۸ نمایش را برای شرکت در بخش  مسابقه تئاتر خیابانی بیستمین جشنواره بین …

ادامه مطلب

معرفی آثار بخش خردسالان جشنواره تئاتر کودک

۳۰نماجوان-  پنج نمایش به بخش خردسالان بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدتد هیئت انتخاب بخش خردسالان متشکل از هنگامه مفید، ایلیا سعادتی و رکسانا مهرافزون ، پنج نمایش …

ادامه مطلب

معرفی هیئت انتخاب بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر کودک

۳۰نماجوان- معرفی هیئت انتخاب بخش مسابقه نمایشنامه نویسی بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان محمد چرم شیر، چیستا یثربی و حسن دولت آبادی به عنوان هیئت انتخاب بخش مسابقه نمایشنامه نویسی …

ادامه مطلب

معرفی هیئت انتخاب بخش های خردسال و خیابانی تئاتر کودک

۳۰نماجوان-معرفی اعضای هیات انتخاب بخش های تئاتر خردسال و خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان سه کارگردان و نویسنده تئاتر کودک و نوجوان کشور متشکل از هنگامه مفید، محمدحسن سعادتی …

ادامه مطلب

معرفی شورای انتخاب بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر کودک

۳۰نماجوان-شورای انتخاب بخش کودک و نوجوان بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند شورای انتخاب بخش تئاتر کودک و نوجوان متشکل از ۵ کارگردان، بازیگر و نویسنده شناخته شده …

ادامه مطلب

مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ی تئاتر کودک و نوجوان تمدید شد

۳۰نماجوان-مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ی تئاتر کودک  و نوجوان همدان تمدید شد مهلت ارسال آثار به بخش‌های کودک و نوجوان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان تا ۳۰ مرداد …

ادامه مطلب

آخرین مهلت ارسال آثار به بخش های مسابقه تئاتر کودک

۳۰نماجوان-۱۶ مرداد آخرین فرصت برای ارسال اثار بخش مسابقه تئاتر مهلت ارسال لوح فشرده آثار به دو بخش مسابقه تئاتر کودک و مسابقه تئاتر نوجوان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر …

ادامه مطلب

معرفی هیئت انتخاب بخش های خیابانی و خردسال جشنواره تئاترکودک

۳۰نماجوان- معرفی هیئت انتخاب بخش های خیابانی و خردسال بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با پایان مهلت ارسال طرح های اجرایی، هیئت انتخاب بخش های خردسال و …

ادامه مطلب