فراخوان بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

۳۰نماجوان-بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان فراخوان داد فراخوان بیست ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار هویت،امروز، فردا منتشر شد .این …

ادامه مطلب

برکناری دبیر جشنواره تئاتر کودک درخواست یه انجمن

۳۰نماجوان-یک انجمن خواستار برکناری دبیر جشنواره تئاتر کودک شد در پی انتخاب پیام دهکردی به عنوان دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، انجمن تئاتر کودک ونوجوان خانه تئاتر با …

ادامه مطلب

پیام دهکردی دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر کودک شد

۳۰نماجوان-پیام دهکردی دبیر جشنواره تئاتر کودک همدان شد مدیرکل هنرهای نمایشی ، از انتخاب دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خبر داد.

ادامه مطلب