گزارش تصویری از حواشی جشنواره فیلم کودک ونوجوان

۳۰نماجوان-مریم آقایی-حاشیه های جشنواره از دید سینماجوان اخبار اصفهان در روز های جشنواره و برنامه های جنبی جشنواره از نگاه عکاسان سینماجوان منتظر مصاحبه ها و گزارش های تصویری ما …

ادامه مطلب

گزارش اختصاصی از هنرمندان کودک ونوجوان درجشنواره

۳۰نماجوان-گزارش اختصاصی سینماجوان از هنرمندان کودک ونوجوان امسال برخلاف سال های پیش هنرمندان کودک ونوجوان زیادی در جشنواره حاضر نبودن و همان عده ی کم نیز در روز های پایانی و حتی …

ادامه مطلب

گزارش تصویری اختتامیه سری۳

۳۰نماجوان-سری سوم گزارش تصویری اختتامیه جشنواره فیلم کودک سری سوم گزارش تصویری اختتامیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان در اصفهان منتظر گزارش ها و مصاحبه های …

ادامه مطلب

گزارش تصویری تقدیر از گروه برنامه سازی عمو پورنگ

۳۰نماجوان-گزارش تصویری تقدیر از گروه عمو پورنگ در اختتامیه جشنواره در آیین اختتامیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از گروه برنامه ساز عمو پورنگ …

ادامه مطلب

گزارش تصویری اختتامیه سری۲

۳۰نماجوان-سری دوم گزارش تصویری اختتامیه جشنواره فیلم کودک سری دوم گزارش تصویری اختتامیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان در اصفهان منتظر گزارش های تصویری بعدی ما …

ادامه مطلب

گزارش تصویری اختتامیه جشنواره سری۱

۳۰نماجوان-سری اول گزارش تصویری اختتامیه جشنواره فیلم کودک سری اول گزارش تصویری اختتامیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان در اصفهان منتظر گزارش های تصویری بعدی …

ادامه مطلب

مصاحبه اختصاصی با پریا مردانیان در جشنواره فیلم کودک

۳۰نماجوان-امید ما بازیگران کودک ونوجوان به همین جشنواره هاست مصاحبه اختصاصی پریا مردانیان و گله و شکایت های پریا مردانیان همچون سایر هنرمندان از عدم حضور بازیگران کودک ونوجوان در …

ادامه مطلب

گزارش تصویری از برنامه عموپورنگ

۳۰نماجوان-سری دوم گزارش تصویری از برنامه عموپورنگ برنامه عموپورنگ شادترین برنامه جشنواره امسال بود.و بازگشت عمو پورنگ به جشنواره امسال از اتفاقاتی بود که امسال همه بچه ها اصفهانی را …

ادامه مطلب