روایت عمو فیتیله ای از سفره افطار

۳۰نماجوان-اعتقاد و سادگی سفره‌های افطار مهم‌ترین دلیل دورهمی‌ها در ماه رمضان بود مجری برنامه «فیتیله» با تأکید بر اینکه اعتقاد و سادگی سفره‌های افطار مهم‌ترین دلیل دورهمی‌ها در ماه رمضان‌های …

ادامه مطلب