عموهای فیتیله ای با «گل اومد بهار اومد» می آیند

۳۰نماجوان-کارناوال شادی برای کودکان به گزارش ۳۰نماجوان،محمد مسلمی گفت: در این برنامه که کارناوال شادی است، چندین شخصیت جدید داریم. عمو نوروز، خانم بهار و ننه سرما از شخصیت‌های جدید …

ادامه مطلب