در تولید برنامه‌های کودکان از الگوهای افراطی غربی پرهیز شود

۳۰نماجوان- کانال های پویا و نهال افتتاح شد/تغییر گرافیک از دوشنبه رئیس رسانه ملی در مراسم افتتاح شبکه «پویا و نهال» گفت: تولید انیمیشن‌های جذاب بومی و پرهیز از الگوهای …

ادامه مطلب