عمو پورنگ به نمایشگاه مطبوعات آمد+عکس

۳۰نماجوان- روز شنبه در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات ، کودکان مهمان برنامه شاد عمو پورنگ و امیرمحمد شدند. امیرمحمد: دنیای کودکی بسیار زیباست عمو پورنگ: مردم ایران به هنر اهمیت بسیاری …

ادامه مطلب