«شهر موش‌ها۲» برنده اقلام تبلیغی سی و سومین جشنواره فجر

۳۰نماجوان-سیمرغ های جشنواره فجر بر شانه «شهر موش‌ها۲»  «شهر موش‌ها۲» برگزیده بخش اقلام تبلیغی سی و سومین جشنواره فیلم فجر شناخته شد و پنج سیمرغ در این بخش دریافت کرد.

ادامه مطلب