تأکید جابر قاسمعلی بر پرهیز از تولید فیلم سفارشی در سینمای کودک

۳۰نملجوان-باید از تولید فیلم سفارشی در سینمای کودک پرهیز کرد جابر قاسمعلی فیلمنامه نویس با بیان اینکه باید از تولید فیلم سفارشی در سینمای کودک به‌ شدت پرهیز کرد گفت: …

ادامه مطلب