فراخوان ثبت نام داوران بخش کودک و نوجوان جشنواره فیلم کودک

 ۳۰نماجوان-آغاز ثبت نام از داوران کودک ونوجوان جشنواره فیلم کودک ثبت نام از متقاضیان داوری بخش کودکان و نوجوانان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان …

ادامه مطلب