پنجمین دوره مسابقه فیلم نامه نویسی کودک و نوجوان تمدید شد

۳۰نماجوان-فراخوان پنجمین دوره مسابقه فیلم نامه نویسی کودک و نوجوان تمدید شد فراخوان پنجمین دوره مسابقه فیلم نامه نویسی کودک و نوجوان تا ۱۰ شهریور ماه سال جاری تمدید شد.

ادامه مطلب